ព័ត៌មានជាតិ

​រៀបចំ​ពិធី​ផ្តល់​អង្ករ​ដល់​សិស្ស​ក្រីក្រ​ទៅតាម​គោលការណ៍​ណែនាំ​

ព្រះវិហារ​៖​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២០​ខែមេសា​ឆ្នាំ​២០២០​លោក​ចេង​លឹម​ហ៊ាន់​ប្រធាន​មន្ទីរអប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា​ខេត្ត​,​លោក​អ៊ុ​សុភឿន​អភិបាលរង​ស្រុករ​វៀង​ខេត្តព្រះវិហារ​។​លោក​ធុន​សុធា​ប្រធានការិយាល័យ​អប់រំ​ស្រុក​,​អនុប្រធាន​ការិយាល័យ​អប់រំ​,​មន្ត្រី​ការិយាល័យ​អប់រំ​និង​ក្រសួង​អប់រំ​នាយក​នាយិកា​។​

បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី​បើក​អង្ករ​ដល់​សិស្ស​ក្រីក្រ​មកពី​សាលាបឋមសិក្សា​គោលដៅ​នៃ​កម្មវិធី​អាហារ​ពេលព្រឹក​តាម​សាលា​រៀនមាន​៖​សាលាបឋមសិក្សា​ជី​អោក​,​សាលាបឋមសិក្សា​អូរ​ពោធិ៍​,​សាលាបឋមសិក្សា​រំចេក​,​សាលាបឋមសិក្សា​ស្រែ​ធ្នង់​,​សាលាបឋមសិក្សា​អន្លង់​ស្វាយ​។​ក្នុងការ​រៀបចំ​ពិធី​បើក​ផ្តល់​អង្ករ​ដល់​សិស្ស​ក្រីក្រ​ទៅតាម​គោលការណ៍​ណែនាំ​ដើម្បី​ការពារ​ពី​ការឆ្លង​ជំងឺ​CVID19​។​

​ផ្លាស់ប្តូរ​ពី​ចម្អិន​អាហារ​តាម​សាលារៀន​មកជា​ការចែក​ស្បៀង​អង្ករ​ដល់​សិស្ស​ក្រីក្រ​យកទៅ​ចម្អិន​តាម​ផ្ទះ​រៀងៗ​ខ្លួន​វិញ​។​ប្រើប្រាស់​កញ្ចប់​ថវិកា​គាំពារ​សង្គម​នៃ​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា​សម្រាប់​បើក​ជូន​អ្នកផ្គត់ផ្គង់​ទិញ​អង្ករ​ផ្គត់ផ្គង់​តាម​សាលា​គោលដៅ​៕

     

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *